Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor gebruik met de volgende websites:

StanleyUtilityMat.eu

Hierna vermeld als: StanleyUtilityMat.eu

Door deze website te openen en/of het plaatsen van een order, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarde. Gebruik van deze website is een indicatie dat u deze voorwaarden accepteert, ongeacht u kiest wel of niet te registreren of een order te plaatsen. Als u deze voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze website.

Gelieve deze algemene voorwaarden bij elk bezoek aan deze site te controleren, omdat we altijd deze voorwaarden kunnen aanpassen zonder u te notificeren. Door het blijven gebruiken van deze website nadat er enige veranderingen zijn geplaats, geeft u de aan dat u deze veranderingen accepteert. 

De StanleyUtilityMat.eu wordt beheerd door:
SAM-Works International BV
Everdenberg 7a
4902 TT   Oosterhout
The Netherlands

Hierna vermeld als: SAM-Works

Klantenservice openingstijden :                                    maandag – vrijdag                  09.00 – 17.00 uur (lokale tijd)
Telefoon:                  +31 85 27 333 40
Fax:                                     +31 85 27 333 43
E-mail:                                     sales@sam-works.com

Het STANLEY-logo en STANLEY-handelsmerk zijn eigendom van Stanley Black&Decker, Inc, of van een aan haar gelieerde onderneming, en worden gebruikt onder licentie.

1.INTRODUCTIE
2.BESTELLEN BIJ ONS
3.PRIJS & LEVERING|
4.ANNULEREN EN RETOURNEREN
5.LICENTIE
6.SERVICE TOEGANG
7.BEZOEKERS MATERIAAL EN GEDRAG
8.LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES
9.REGESTRATIE
10.DISCLAIMER
11.AANSPRAKELIJKHEID
12.TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
13.DIVERSEN

1. INTRODUCTIE

1.1 U zult in staat zijn om de meeste delen van deze site te zien zonder uw persoonlijke gegevens bij ons te registreren. Sommige delen van de website kunnen alleen geopend worden als u geregistreerd bent.

1.2 We kunnen deze algemene voorwaarden ten alle tijden herzien door deze post te updaten. U dient deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de dan geldende algemene voorwaarden te overzien, omdat die bindend zijn voor u. Sommige bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen teniet worden gedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website.

Als u de nieuwe algemene voorwaarden niet wilt accepteren nadat u ervan op de hoogte bent gesteld, dient u te stoppen met het gebruiken van deze website.

2. BESTELLEN BIJ ONS

2.1 Deze algemene voorwaarden hebben toepassing op elke aanbod, order en overeenkomst tussen SAM-Works en de consument. U bent geacht de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd wanneer u een order plaatst bij ons door te bestellen via ons online betaal proces. Als deel van het betaalproces zal u de kans om u order te controleren en mogelijke fouten te verbeteren. We zullen u een order bevestiging sturen, waarin de bestelde producten worden gespecificeerd.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in een schriftelijke vorm of andere en worden voorzien van een datum. Alle aanbiedingen zijn ondergeschikt aan verandering. Als een product niet beschikbaar is, zal SAM-Works de klant op de hoogte brengen via e-mail.

2.3 SAM-Works is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de klant deze heeft geaccepteerd, bij voorkeur schriftelijk, binnen dertig (30) dagen. Na ontvangst van een bestelling en de volledige betaling, wordt de bestelling aanvaard en uitgevoerd door SAM-Works binnen 2-4 werkdagen. Het contract bevat elke overeenkomst tussen de klant en SAM-Works en vervangt alle vroegere overeenkomst. SAM-Works erkent dat de elektronische communicatie kan worden gebruikt om de overeenkomst te bewijzen. Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt de klant dit ook.

2.4 Het zal niet mogelijk zijn om SAM-Works te binden aan haar aanbiedingen indien de klant had kunnen begrijpen in overeenstemming met de eisen van redelijkheid en eerlijkheid en volgens de gebruikelijke criteria in het sociale en economische leven dat de aanbod, of een deel daarvan, duidelijk een vergissing of een schrijffout bevat.

2.5 Als de overeenkomst afwijkt (op ondergeschikte delen) van het gegeven aanbod, is SAM-Works daar niet door gebonden. De overeenkomst zal dan niet gesloten worden in overeenstemming met de afwijkende aanvaarding, behalve wanneer SAM-Works anders aangeeft.

2.6 SAM-Works behoudt het recht om een betaling te weigeren, en dus elke order, voor wat voor reden dan ook, niet te accepteren of te bevestigen, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot reden ten gevolgen van productaanbod , een probleem met het ontvangen van de order, een probleem met het afronden van de levering of als u niet voldoet aan de criteria beschreven in de algemene voorwaarden.

3. PRIJS & LEVERING

3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) op de huidige tarieven. We behouden het recht om prijzen uit te drukken exclusief BTW. Waar wij voor verpakking, vervoer en verzekering en andere relevante kosten afzonderlijke prijzen reken, worden de juiste prijzen in onze gespecificeerde prijstabel elders op de website getoond.

3.2 SAM-Works zal, zodra SAM-Works een bevestiging van de betaalservice ontvangt en de order is geaccepteerd, het pakket overdragen een de juiste expediteur, wie het pakket op het door de consument aangegeven adres zal bezorgen.

3.3 De levertijd zoals beschreven in de order bevestiging is een indicatie, geen garantie en begint op het moment dat het pakket wordt overgedragen aan de expediteur. In het geval dat SAM-Works extra informatie nodig heeft van de consument om de order uit te kunnen voeren, start de levertijd wanneer de consument SAM-Works van de informatie heeft voorzien. Pakketten kunnen onverwachte vertragingen ondervinden. SAM-Works heeft daar geen controle over en kan er niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Eventuele verzendboetes worden alleen vergoed indien de klant schriftelijk bewijs kan leveren.

3.4 Bij de levering, dient de consument te controleren of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenkomt met wat was besteld. Enige afwijkingen moeten via e-mail worden gemeld op sales@sam-works.com binnen 24 uur na de ontvangst.

3.5 SAM-Works kan de acties van buitenlandse postbedrijven niet controleren, nog kan het de levering beïnvloeden. SAM-Works kan de expediteur vragen om een onderzoek te straten om het pakket te vinden. Gebaseerd op de uitkomst van he onderzoek , kan SAM-Works actie ondernemen om het probleem op te lossen met de consument.

3.6 Als, gedurende de verzending, de verpakking van een product schade heeft opgelopen wat geleid kan hebben tot kwaliteitsverslechtering, moet de consument dit binnen 24 per e-mail melden aan SAM-Works via sales@sam-works.com De consument moet de inhoud van een zichtbaar beschadigd product niet consumeren. SAM-Works kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen wanneer het bovenstaande advies genegeerd is.

3.7 De consument is verplicht om het gekochte product aan te nemen op dat het wordt overhandigd of gepresenteerd aan hem/haar. Indien de klant weigert de gekochte producten af te nemen of nalaat de informatie of correcte adresgegevens, nodig voor de levering, te geven, zullen extra kosten voor extra aflevering of opslag zijn voor de consument in rekening worden gebracht. SAM-Works kan niet en zal niet voor wat voor reden dan ook aansprakelijk worden gesteld voor enige kwaliteitsverslechtering van de producten als gevolg van de consument die niet in staat is om binnen een redelijke periode het pakket te ontvangen.

3.8 Alle zendingen zijn verzekerd. Als een zending kwijt is, zal SAM-Works de expediteur vragen om een onderzoek te starten. Als daaruit blijkt dat het pakket definitief kwijt is, zal de klant een terugbetaling ontvangen of en vervanger van het product. De klant is niet gerechtigd om een terugbetaling of een vervanger van het product te ontvangen vanwege onverwachte vertraging bij de expediteur.

3.9 Voor levering aan Niet-EU-landen: The consument is verantwoordelijk voor importbelasting in zijn of haar land. SAM-Works kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de confiscatie van een product in verband met douane regulering in het land van bestemming. The klant heeft de verantwoordelijkheid om bij zijn of haar lokale belastingkantoor te informeren naar de douane regulering voor het bestellen. SAM-Works heeft hier geen controle over en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Als een pakket is geweigerd bij de grens als gevolg van douane regulering en wordt teruggestuurd naar SAM-Works, zal SAM-Works alleen overgaan tot een terugbetaling bij de daadwerkelijke ontvangst van de producten, welke in een goede staat verkeren en niet verslechterd zijn. SAM-Works heeft geen verantwoordelijkheid als een pakket kwijt raakt bij het retourneren, als gevolg van een fout bij de zending, en daardoor niet ontvangen wordt bij SAM-Works.

4.  ANNULEREN EN RETOURNEREN

4.1 Als u uw order wenst te annuleren:

Kunt u ons per e-mail naar sales@sam-works.com op de hoogte stellen voordat we uw order hebben verzonden; of

Als de producten al naar u verzonden zijn, kunt u de producten binnen dertig (30) dagen na de ontvangst aan ons retourneren voor een volledige terugbetaling of omruiling. Zorg dat u een bewijs van de verzending ontvangt. Het is ook aan te raden dat u een goede verzendverzekering neemt voor wanneer het pakket kwijtraakt of beschadigd tijdens de verzending. Verzendkosten zullen niet terug betaalt worden.

4.2 U kunt alle producten die u heeft besteld bij ons binnen 30 dagen na ontvangst retourneren voor een terugbetaling of omruiling, exclusief de originele verzendkosten. Alle producten dienen ‘als nieuwe’ – ongebruikt en in de originele verpakking met alles kaartjes eraan bevestigd. Producten die beschadigd, incompleet of die veranderd zijn van de originele staat zullen niet geaccepteerd worden.

4.3 Bij de ontvangst van de producten zullen we u een volledig terugbetaling van het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten geven of een omruiling indien gewenst.

4.4 Het recht om producten aan ons te retourneren voor een volledige terugbetaling van het aankoopbedrag of  een omruilingskrediet zal niet gelden als het product is gebruikt.

4.5 Defecte producten zullen allee worden beoordeeld aan de hand van de producents garantie voor fabrieksfouten. Normale slijtage en condities als gevolg van of bijgedragen door ongelukken, verkeert gebruik, misbruik, aanpassingen, slechte verzorging of onderhoud, zijn hierdoor niet gedekt. Als er een echte fabrieksfout is gevonden zal het product worden vervangen door hetzelfde product een vergelijkbaar product als het product niet meer beschikbaar is. Uitgebreide voorwaarde op het gebeid van retourneren van defecte producten kan gevonden worden op de retourneer pagina en retourneren van defecte goederen is een indicatie dat u akkoord gaat met deze extra voorwaarden. Bovenstaande bepaling is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

5. Licentie

5.1 U mag delen van deze website printen en downloaden voor uw eigen gebruik op de volgende basis:

(a) Geen document of gerelateerde afbeeldingen op deze website worden op wat voor manier dan ook aangepast;
(b) Geen afbeeldingen van deze website worden los van gebruikt van hun bijgaande tekst; en
(c) elke auteursrecht- en handelsmerkvermelding en deze toestemming staan in elke kopie

5.2 Tenzij anders vermeld, gelden de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze website (inclusief en zonder beperking van foto's en grafische afbeeldingen) in eigendom van ons of onze licentiegevers. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, is elk gebruik van uittreksels uit deze website anders dan in overeenstemming met artikel 5.1 hierboven voor enig doel verboden. Als u zich niet houdt aan de algemene voorwaarden, wordt uw toestemming om deze website te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk gedownloaded of afgedrukt uittreksels uit deze website te vernietigen.

5.3 Met inachtneming van artikel 5.1, mag niets uit deze website worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden opgenomen in een openbare of particulier elektronisch retrieval systeem of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.4 Alle rechten die niet expliciet worden verleend in deze voorwaarden, zijn voorbehouden.

6. SERVICE TOEGANG

Hoewel we ernaar streven dat deze website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, zullen wij niet aansprakelijk als om welke reden dan ook deze website niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode.

Toegang tot deze website kan tijdelijk worden opgeschort en zonder aankondiging in het geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of om andere redenen buiten onze controle om.

7. BEZOEKERS MATERIAAL EN GEDRAG

7.1 Met uitzondering van persoonlijke informatie, wat is behandeld in de Privacy Policy, dat is gezonden of geplaatst op onze website zal worden beschouwd als niet-confidentieel en vervalt het eigendomsrecht. We zullen geen verplichtingen ten behoeven van dergelijk materiaal. Wij en onze gevolmachtigden zijn vrij om te kopiëren, openbaren, verspreiden, ons te binden en ander gebruik van dergelijk materiaal en alle data, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken voor zowel niet-commerciële als commerciële doeleinde.

7.2 Het is verboden om materiaal te zenden of sturen van of naar deze website:

(a) dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, verantwoordelijk voor aanzetten tot racisme, discriminerend, bedreigend, aanstootgevend, opruiend, lasterlijk, in strijd met vertrouwen, in strijd met privacy is of dat ergernis of ongemak kan veroorzaken;
(b) waarvoor u niet de licentie of toestemming voor hebt;
(c) dat gedrag vormt of aanmoedigt dat beschouwd zou worden als een strafbaar feit, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd met de wet of inbreuk maakt op de rechten van derden, in Nederland of een ander land in de wereld; of
(d) dat technisch schadelijk is (inclusief maar zonder beperking van, computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

7.3 U mag geen misbruik maken van de Website (inclusief maar zonder beperking van, hacken).

7.4 We zullen volledig samenwerken met alle wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel dat ons verzoekt of leidt naar het openbaren van de identiteit of locatie van iedereen die materiaal plaats dat in strijd is met bepalingen 7.2 en 7.3

8. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

8.1 Links naar websites van derden op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze website. We hebben niet al deze websites van derden gecontroleerd en hebben er geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of de beschikbare inhoud of. Wij zijn dan ook niet te onderschrijven of doen geen uitspraken over hen, of enig materiaal gevonden op die websites, of resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik ervan. Als u besluit om een van de websites van derden gekoppeld aan deze website te gebruiken, doet u dit volledig op eigen risico.

8.2 Als u wilt linken naar deze website, kunt u dat alleen doen op de basis dat u alleen een koppeling plaatst naar, maar niet te door te repliceren, de home page van deze website, en onder de volgende voorwaarden:

(a) Op geen verwijderd, vervormt, of op een andere manier veranderd u de afmetingen of het uiterlijk van het logo;
(b) U maakt geen lijst of andere browser of internet omgeving rondom deze website;
(c) U impliceert niet dat wij andere producten of diensten onderschrijven dan de onze;
(d) U stelt u relatie met ons niet anders voor dan deze is, nog presenteert u andere onjuiste informatie over ons;
(e) U gebruikt op geen enkele manier merkrechten weergegeven op deze website zonder onze en/of van onze licentie verstrekkers zonder schriftelijk toestemming;
(f) U linkt niet vanaf een website die geen eigendom is van u; en
(g) Uw website bevat geen inhoud die smakeloos, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of anderszins niet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

We behouden nadrukkelijk het recht om de rechten genoemd in bepaling 8.2 in te trekken en om actie te ondernemen die wij geschikt achten.

8.3 U zal volledig garant staan voor enig verlies of schade die wij of onze deelondernemingen en/of onze licentie verstrekkers oplopen of lijden als gevolg van uw schending van bepaling 8.2

9. REGISTRATIE

Om te registreren bij de StanleyUtilityMat.eu moet u ouder dan 18 jaar zijn.

Elke registratie is voor een (1) gebruiker. We staan het niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met iemand anders nog met meerder gebruikers binnen een netwerk

Verantwoordelijkheid voor beveiliging of het afgeven van het wachtwoord ligt bij u en als u verwacht dat iemand anders uw wachtwoord weet, moet u direct contact met ons opnemen.

We kunnen uw registratie direct opschorten op annuleren op redelijke verdenking wanneer u zich niet aan deze bepalingen houdt.

10. DISCLAIMER

Hoewel wij ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, garanderen wij niet de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze website. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze website, of in de producten en prijzen, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Het materiaal op deze website kan verouderd zijn, en we maken geen verplichting om dergelijk materiaal bij te werken.

Het materiaal op deze website wordt verstrekt "zoals het is" zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig, voor zover maximaal toegestaan door de wet, bieden wij u met deze website op de basis dat we sluiten alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere bepalingen uit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voorwaarden opgelegd door de wet van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vakmanschap) die maar voor deze voorwaarden van kracht zouden kunnen hebben met betrekking tot deze Website.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Wij, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of leveren van deze Website), en elke van onze groepsondernemingen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen zijn uitgesloten van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor iedere hoeveelheid of soort van verlies of schade die een gevolg kunnen zijn voor u of een derde partij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld of verliezen of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband om onderbreking van de bedrijfsvoering, en of onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze website op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze website, de websites verbonden aan deze website of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of surfen op deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website of de websites verbonden met deze website.

Niets in deze algemene voorwaarden zal onze  verantwoordelijkheid uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of persoonlijke verwondingen veroorzaakt door; (ii) fraude; (iii) verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie; of (iv) elke aansprakelijkheid die niet onder toepasselijk recht kan worden uitgesloten of beperkt.

Als uw gebruik van het materiaal op deze website resulteert in de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, draagt u alle kosten ervan.

U gaat ermee akkoord ons volledig te vergoeden, verdedigen en ons te houden, en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van de algemene voorwaarden door u, of uw gebruik van deze website of het gebruik door enige andere persoon die uw registratie details gebruikt.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Wij garanderen niet dat materialen / objecten te koop op de website geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten Nederland. Toegang is verboden tot de website vanuit landen waar de inhoud illegaal of onrechtmatig is. Als u deze website vanuit locaties buiten Nederland opent, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

13. DIVERSEN

U mag niet toewijzen, in sub-licentie of anderszins enige van uw rechten onder deze algemene voorwaarden.

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden als ongeldig wordt bevonden door een bevoegde van de rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die blijven volledig van kracht zijn.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Powered by Lightspeed